06.30 Fri. 5:30pm~"Takoyaki & So-men party!"

06.22 Thu. 12:00~ インターンシップ助成説明会